Lipiec 2016

Postęp prac » Lipiec 2016

Zdjęcia ilustrujące prace na budowie w miesiącu lipcu 2016 roku.