Warto Wiedzieć
Wizyt
Dzisiaj: 16Wszystkich: 31565

Ważne informacje

 • 17 grudnia 2016 roku rozpoczęcie drugiego etapu inwestycji - budowa kolejnych dwunastu mieszkań.
  Zakończenie stanu deweloperskiego planowane jest do 30 czerwca 2018 roku, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali do 30 lipca 2018 roku.
 • 7 czerwca 2017 roku rozpoczeliśmy trzeci etap inwestycji - budowa następnych sześciu mieszkań.

Zakończenie stanu deweloperskiego planowane jest do 30 marca 2019 roku, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali do 31 maja 2019 roku.


 • Ranking Kredytów Hipotecznych

            http://polskabankowosc.com.pl/ranking-kredytow-hipotecznych/ • Na Sesji Rady Gminy Lesznowola dnia 09.03.2017 r. zostały przyznane środki finansowe na:

            ....projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej w Zgorzale....

 • do 27 lipca 2018 zostanie wydane postanowienie przez dyrektora RDOŚ w sprawie oddziaływania budowy ul. Jaskółki na środowisko.
  .....następnie inwestor wystąpi o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej);
  ........Starosta wydaje decyzję ZRID w ciągu 65 dni.