Ważne informacje

  • 19 września 2018 roku rozpoczeliśmy czwarty etap inwestycji - budowa czterech mieszkań w zabudowie bliźnieczej.

Zakończenie stanu deweloperskiego planowane jest do 30 czerwca 2020 roku, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali do 31 grudnia 2020 roku.


  • Ranking Kredytów Hipotecznych

            http://polskabankowosc.com.pl/ranking-kredytow-hipotecznych/